03833338527
شهرکرد، بلوار کاشانی، نرسیده به مدیریت بانک کشاورزی، نبش کوچه7
امروز سه شنبه 1403/3/29

بیمه آتش سوزی

هرآتشی،آتش سوزی نیست ولی هر آتش سوزی یک آتش است با دامنه خسارت و زیان غیرقابل کنترل !. بنابراین درزمان وقوع حادثه صرف داشتن یک بیمه نامه آتش سوزی به معنی تکلیف شرکت بیمه درجبران خسارت نخواهد بود!
۱- طبق شرایط بیمه نامه آتش سوزی شما موظفید به هنگام وقوع حادثه آتش سوزی کلیه اقدامات لازم را به منظور جلوگیری ازگسترش خسارت ونجات اموال بیمه شده بعمل آورید. درصورتی که چنین اقداماتی را بعمل نیاوردید بیمه گر ( شرکت بیمه ) می تواند ازپرداخت بخشی ازخسارت خودداری نماید.
۲- درزمان وقوع آتش سوزی، به هرطریق ممکن از محل شروع آتش سوزی ( کانون حریق ) فیلم و عکس تهیه نمایید .البته با توجه به حد و مرز اصل حد اعلای حسن نیت شماهیچ وظیفه ای درخصوص اعلام تمامی دانسته های خود به شرکت بیمه ندارید! محض احتیاط آن را نزد خود نگهداری کنید و در زمان مناسب اطلاعات لازم را دراختیار مقامات مسئول قراردهید .
۳- بعد ازخاتمه آتش سوزی و اطفای حریق حدالامکان از نقطه به نقطه محل آتش سوزی و جز به جزء اشیاء بجا مانده سالم و آسیب دیده فیلم و عکس تهیه نمایید . هرچه جزیی تر موارد را ثبت نمایید درآینده دچار مشکلات احتمالی کمتری خواهید بود.
۴- بعدازوقوع آتش سوزی شما حداکثر ظرف ۵ روز بعد ازاطلاع خود موظف به اطلاع حادثه به شرکت بیمه می باشید.
۵- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای شرکت بیمه ارسال نمایید.
۶- حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست شرکت بیمه بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را،در اختیار شرکت بیمه قرار دهید. در تکمیل این جدول دقت و توجه لازم را بنمایید.!
۷- تهیه گزارش آتش نشانی و پرداخت هزینه احتمالی ( مالی ) مورد تقاضای آن سازمان جهت ارائه گزارش، بعهده شما نیست! (بعبارتی تعیین علت حادثه بعهده بیمه گذار نیست )
۸- درصورتی که درگزارش سازمان آتش نشانی عمدی بودن آتش سوزی درج گردد،شرکت بیمه نمی تواند به بهانه مندرجات گزارش آتش نشانی ازپرداخت خسارت خودداری نماید! گزارش مقامات آتش نشانی صرفأ یک اظهارنظر کارشناسی مستقل است . اعتبارآن تابع شرایط خاصی است . عمدی بودن آتش سوزی دلیلی برعدم تعهد شرکت بیمه نیست !!!
۹- بعد ازبازدید کارشناس شرکت بیمه ازمحل حادثه شما محق به پاکسازی محل می باشید اما توصیه می گردد قبل ازآن ، طی نامه ای موضوع را رسما” به اطلاع شرکت بیمه برسانید .
۱۰- توصیه می شود جهت جلوگیری ازاختلافات احتمالی با بیمه گر (شرکت بیمه ) قبل از پاکسازی محل حادثه ، ازشوراهای محلی حل اختلاف تقاضای کارشناس تأمین دلیل نمایید وگزارش مربوطه را نزدخود نگهدارید.
۱۱- درصورتی که شرکت بیمه شرط خاصی را درشرایط خصوصی نگنجانده باشد عدم رعایت توصیه های ایمنی توسط خریداربیمه نامه ، تأثیری درنحوه پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه ندارد .
۱۲- تعهد شرکت بیمه درجبران خسارت عبارتست از :
مابه التفاوت ارزش واقعی هر یک ازاقلام بیمه شده بلافاصله قبل وبعد ازوقوع خسارت، بنابراین توصیه می گردد در استعلام قیمت اقلام آسیب دیده ازشرکت تولید کننده یا فروشنده دقت لازم را بعمل آورید !
۱۳- درصورت عدم مراجعه کارشناس بیمه و بازدید از محل حادثه و یا طولانی شدن زمان مراجعه ، توصیه شماره ۱۰ عملی نمایید.
۱۴- توجه داشته باشید:
کارشناس شرکت در اولین بازدید خود اقدام به برآورد اولیه خسارت می نماید. که درآن صرفأ به آثار و میزان تقریبی خسارت می پردازد . دقت نمایید که کارشناس درمتن یا ذیل گزارش این جمله رادرج می نماید:
” این گزارش بدون توجه به مفاد و شرایط بیمه نامه شماره …… تهیه و تنظیم گردیده و به تنهایی تعهدی را برای شرکت بیمه ای ایجاد نمی نماید.”
معنای ساده آن اینست که این گزارش صرفأ یک گزارش ابتدایی برآوردی است نه مشخص کننده میزان تعهد شرکت بیمه !!! بنابراین شما هیچ تکلیفی در امضاء نمودن ذیل گزارش ندارید!
درصورتیکه تصور می نمایید ملزم به امضاء هستید حتمأ یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید.
۱۵- بعد از تحویل مدارک مورد نیاز به شرکت بیمه طبق مقررات شرکت بیمه حداکثر ظرف ۴ هفته موظف به پرداخت خسارت به شما می باشد.
۱۶- هرگاه از زمان ارسال مدارک لازم به شرکت بیمه بیش از یک ماه گذشت و هیچ اقدام عملی درپرداخت خسارت توسط شرکت بیمه صورت نپذیرفت و یا هربار وعده پرداخت به آینده نزدیک داده شد .فورأ نامه ای مبنی بر دلیل عدم پرداخت خسارت تهیه و برای شرکت بیمه ارسال نمایید . نامه مزبوررا در دبیرخانه شرکت ثبت نمایید. کپی نامه و شماره ثبت مربوطه را نزد خود نگه دارید.
۱۷- مخارجی را که شما (ازقبیل استفاده ازکپسول آتش نشانی و یا …) برای جلوگیری ازتوسعه خسارت می نمایید به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد بعهده شرکت بیمه خواهد بود!- درصورتی که به هنگام وقوع آتش سوزی تعدادی از اشیاء درحین جابجایی دچار صدمه و خرابی گردد شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
۱۸- خود سوزی آتش سوزی نیست برای خود سوزی ، پوشش مناسبی را تهیه نمایید.
۱۹- بعد از دریافت خسارت نسبت به شارژ بیمه نامه آتش سوزی تا تاریخ خاتمه اعتبار بیمه نامه اقدام فوری نمایید .درغیراین صورت ، درصورت وقوع حادثه احتمالی بعدی ،احتمالا”فاقد پوشش مناسب خواهید بود.
۲۰-
* به محاکم قضایی مراجعه نکنید !!!!
- توصیه می گردد درصورتی که شرکت بیمه به بهانه های مختلف بعدازچند ماه ازپرداخت خسارت طرفه می رود و یا نسبت به میزان خسارت پرداختی چانه زنی میکند دراقدام اول برای احقاق حق خود به محاکم قضایی مراجعه ننمایید !!! شما می توانید با تمسک به مقررات بیمه های آتش سوزی نسبت به احقاق حق خود بدون مراجعه به محاکم قضایی و اتلاف وقت و هزینه ، شرکت بیمه را مکلف به پرداخت خسارت نمایید!
- البته توجه نمایید که در صورت تعلل در پیگیری موضوع تا ۲ سال ، دیگر دعوی شما در محاکم قضایی غیر قابل استماع می باشد.
توصیه مهم :
پیچیدگی های قرادادهای بیمه ای و اشراف کامل شرکت های بیمه نسبت به آن و دربسیاری ازمواقع عدم اطلاع شما درخصوص قواعد بیمه ای موجب تضییع حقوق شما می گردد.
پیشنهاد می کنیم به محض وقوع حادثه نسبت به استخدام یک مشاور و یا وکیل با تجربه دراموربیمه اقدام نمایید.

تاریخ: 1395/09/14     
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به بیمه ایران نمایدنگی شهرکرد كد 8734 است هر گونه استفاده از آن پیگرد قانونی دارد ©